Stack widget Stack widget widget’ları üst üste yerleştirmek (veya yığmak) için kullanılır. Yukarıdaki resimde Güneş, bulutlar ve içerik, birbirinin üzerine yığılmış farklı widget’lardır. Bir stack’in tüm çocukları ya konumlanmıştır ya da (varsayılan olarak) konumlanmamıştır. Stack widget alt widget’larını sol üst köşelerine göre hizalar ve bunları birbiri ardına yan yana yerleştirir. Alignment özelliği ile bir stack’e…

Read More