Tag Archives: Widget

Examples of unit, widget and integration testing in Flutter functions

Examples of unit, widget and integration testing in Flutter applications

Ever puzzled why there are such a lot of Flutter development tutorials and guides and but just a few sources on Flutter testing? Me too! On this weblog publish I am going to present you easy methods to conduct unit, widget and integration testing for Flutter functions. Introduction & Apps We’ll Be Testing This weblog…

Read More

Flutter Expertise

Flutter Experience

What’s Flutter ? Flutter is an Open Supply Cross Platform for Utility development, developed by Google Developers. With the assistance of Flutter, you’ll be able to write a code that may work upon Android software program in addition to iOS software program. Issues earlier than Flutter : Developers are want to put in writing Separate code for…

Read More

Dismissible Widget 💫 🌌 ✨

Dismissible Widget 💫 🌌 ✨

Dismissible widget ✨ • Genellikle etkileşimli olmayan widget’ları sarar ve hareket algılama işlevi ekler. • Etkileşim olayının ayrıntılarını ileten callback’ler sağlar, bu da measurement verileri istediğiniz gibi işleme şansını verir. Hava durumu uygulamasında ki ayarlar sayfasında, liste öğesini sağdan sola kaydırarak şehirleri cities listenizden çıkarabilirsiniz. Bu, Flutter’da çoğu widget’tan daha fazla kurulum gerektiren yerleşik Dismissible…

Read More

GestureDetector Widget

GestureDetector Widget

GestureDetector Widget GestureDetector widget’ını diğer herhangi bir widget’ın etrafına sarabilir ve bu alt widget’ın kullanıcıdan gelen etkileşimi dinlemesini sağlayabilirsiniz. GestureDetector’ın yalnızca iki argumana ihtiyacı vardır: bir widget (youngster) ve bir harekete karşılık gelen bir callback. İşte bir örnek: GestureDetector( onTap: () => print(“tapped!”), youngster: Textual content(“Faucet Me”), ); Enter fullscreen modeExit fullscreen mode onTap gibi…

Read More

AppBar Widget 💫 🌌 ✨

AppBar Widget 💫 🌌 ✨

AppBar widget AppBar genellikle, onu belirli bir yükseklikte ekranın üst kısmına sabitleyen Scaffold.appBar özelliğinde kullanılır. AppBar’ın en dikkat çekici özelliği, navigasyon özellikleri sağlamasıdır. Uygulama çubuğunun üst öğesi bir scaffold ise ve drawer argument’i null değilse, otomatik olarak bir menü düğmesi ekler. Uygulamanızın navigator’ı, “geri” gidebilen bir sayfada olduğunuzu algılarsa (bir tarayıcının geri düğmesi gibi), otomatik…

Read More

MaterialApp widget 💫 🌌 ✨

MaterialApp widget 💫 🌌 ✨

MaterialApp widget aracı, tüm widget öğesi alt ağacını etkileyen bir dizi avantaj sağlar. MaterialApp, Flutter: WidgetsApp tarafından sağlanan generic top-level widget’ın bir uzantısıdır. WidgetsApp, navigator ayarlamak ve uygulama genelinde bir tema kullanmak gibi çoğu mobil uygulama için gerekli olan bir dizi özelliği soyutlayan bir widget’dır. WidgetsApp tamamen özelleştirilebilir ve default yapılandırma, stil veya uygulamanızın kullanıcı…

Read More

Flutter widget to create a gaggle of buttons quick ✈️

Flutter widget to create a group of buttons fast ✈️

How typically you see buttons in functions🧐? I believe in each utility that you simply seen in life. And buttons are totally different Like that Or like that Or like that in case your designer is caught up to now However all these buttons are sometimes grouped collectively for some functions. For multiselect types Choose…

Read More

Retailer API Credentials In a Flutter Utility?

How to Store API Credentials In a Flutter Application?

Within the modern-day, individuals have been primarily accessing smartphones extensively. With the development in expertise, it’s fairly an environment friendly possibility for making on-line banking, buying, chatting, dealing with your on-line companies, and lots of extra. Index: 1.Steps Overview 2 Create The Secrets and techniques File 3.Including Secret Keys 4.Use Secret Keys Inside Flutter 5.Load…

Read More