Instrukcje warunkowe IF i SWITCH – JAVASCRIPT . <!DOCTYPE html> Doc /* const liczba1 = parseInt(immediate(“Podaj 1 liczbe: “)); const liczba2 = parseInt(immediate(“Podaj 2 liczbe: “)); const suma = liczba1 + liczba2; console.log(suma); doc.write(“Suma liczb a i b wynosi: “, suma); */ /* const a = parseInt(immediate(“Podaj liczbę a: “)); const b = parseInt(immediate(“Podaj liczbę…

Read More