Tag Archives: veri

Lineer ve Lineer Olmayan Veri Yapıları

Lineer ve Lineer Olmayan Veri Yapıları

Lineer [Doğrusal] Veri Yapıları Veri öğeleri birbiri ardına sıralı olarak düzenlenir. Tüm öğeler tek katmanda bulunur. Tek seferde geçilebilir. Yani, ilk elemandan başlarsak, tüm elemanları sırayla tek bir geçişte geçebiliriz. Bellek kullanımı verimli değil. Veri boyutu ile zaman karmaşıklığı artar. Örnek: Arrays, Stack, Queue [Popüler Olanları] 1. Array [Dizi] Veri Yapısı Bir dizide, bellekteki öğeler…

Read More

Flutter da bir önceki ekrana nasıl veri gönderilir?

Flutter da bir önceki ekrana nasıl veri gönderilir?

Bazı durumlarda bir ekrandaki verileri başka bir ekrana döndürmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcıya iki seçenek sunan yeni bir ekranınızın olduğunu varsayalım. Kullanıcı bir seçeneğe tıkladığında, bu bilgi üzerinde hareket edebilmesi için kullanıcının seçimiyle ilgili ilk ekranını bilgilendirmek isteyebilirsiniz. Bunu Navigator.pop() methodology’unu kullanarak yapabiliriz: ÖRNEK 1. Ana ekranı tanımlayın Bu örnekte: Ana ekranda bir buton görüntülenir….

Read More