Odatda if else komandasi ternary komandasini o’rnida bemalol kela oladi. Farqi ternaryda branchlar 2ta bo’lsagina, masalani ishlasa bo’ladi, if komandasi 2 va undan ortiq execution partlar mavjud bo’lgan masalalarni bemalol ishlay oladi. if komandasida beriladigan ifoda tog’ri bo’lsagina uni chop etadi. if( expression ) { statement1 } Enter fullscreen modeExit fullscreen mode if statementda yo’l…

Read More